Cuiva Olórin!
Nárendur!
Tira nottoly
tulta tuolya!
An mauya mahtie!
Ter oiomornie
Ter ondicilyar!
Mettanna.
Nurunna!